Skip navigation

Det skulle fremgå af en Facebook-sides forside, hvem der stod bag

10. februar 2016

Sag

To nyhedsmedier havde hver oprettet to Facebook-sider, hvor nyhedsmedierne delte sine egne artikler, men uden at det fremgik tydeligt, at medierne stod bag siderne. Det skulle fremgå af hver af Facebook-sidernes forside, hvem der stod bag.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på, at to nyhedsmedier hver havde oprettet to Facebook-sider, som kun indeholdte opslag med nyhedsmediernes egne artikler. Hvis en læser klikkede på linket til den artikel, som var blevet delt på Facebook-siden, blev læseren ført videre til hele artiklen på nyhedsmediets egen hjemmeside.

Det ene nyhedsmedie oplyste, at mediet ikke modtog penge pr. klik på Facebook-sidernes links, som førte læseren videre til mediets egen hjemmeside.

Forbrugerombudsmanden mente ikke at kunne bevise, at Facebook-siderne var skjult reklame for nyhedsmedierne i strid med markedsføringslovens § 4. Derimod vurderede Forbrugerombudsmanden, at e-handelslovens § 9, stk. 1, ikke var tilstrækkeligt iagttaget ved, at det kun blev oplyst under fanen ”Om” på Facebook-siderne, hvem der stod bag. Det skulle derimod fremgå af hver af Facebook-sidernes forside, hvilket nyhedsmedie der stod bag.

Sagsnummer: 15/07677

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2012 - ophævet § 4, Legislations Ehandelsloven

Sidst opdateret: 04. marts 2016

KUNNE DU BRUGE SIDEN?