Skip navigation

Brug af betalingskort til køb på internettet

20. marts 2007

Sag

For at begrænse risikoen for misbrug ved handel på internettet har kortorganisationerne Visa og MasterCard udviklet en ordning, der indebærer, at forbrugerne udover de sædvanlige kreditkortoplysninger skal bruge en personlig, hemmelig kode. Denne nye sikkerhedsforanstaltning forudsætter, at net-butikkerne har tilmeldt sig ordningen.

Ordningen kaldes 3D Secure og er i Danmark gennemført ved en kobling med net-bank-systemerne, så brugerne af betalingskortene bliver forsynet med en net-bank-kode, som de skal anvende ved køb med deres betalingskort på internettet.

Efter forhandling mellem PBS og Forbrugerombudsmanden bliver ordningen gennemført, så forbrugerne vil kunne anvende ordningen uden at være tvunget til at indgå en egentlig aftale om net-bank. Forbrugere, der ikke ønsker at indgå en egentlig aftale om net-bank, med heraf følgende rettigheder og forpligtelser, skal således have stillet en net-bankkode til rådighed.

Ordningen markedsføres under forskellige navne fx ”Verified by Visa” og ”MasterCard SecureCode”

Baggrund

Betalingsmiddelloven indeholder i § 4 et frivillighedsprincip, der indebærer, at man ikke må tvinge forbrugere til at indgå aftale om tilslutning til et betalingsmiddel:

” § 4. Lovens formål er at sikre, at betalingsmidler, der er omfattet af denne lov, er sikre og velfungerende.
Stk. 2. Et betalingssystem skal indrettes og virke således, at der sikres brugerne gennemsigtighed, frivillighed, beskyttelse mod misbrug samt fortrolighed om brugerens anvendelse af betalingsmidlet. Der skal løbende træffes de juridiske, organisatoriske, driftsmæssige, tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som er nødvendige for, at der er tale om et sikkert og velfungerende betalingssystem.
Stk. 3. Forbrugerombudsmanden skal ved forhandling søge forholdene ændret, hvis betalingssystemet ikke lever op til de krav, der er stillet i stk. 1 og 2, herunder
1) at fornødne kontrol-, sikkerheds- og korrektionsprocedurer ikke er etableret
2) at en udsteders, indløsers eller betalingsmodtagers forretningsbetingelser eller praksis over for brugeren eller en anden part ensidigt tilgodeser egne interesser eller i øvrigt er urimelige, eller
3) at der sker overtrædelse af denne lov eller bestemmelser, som er fastsat i medfør heraf.”

Sagsnummer: 11732/8-10

Lovgrundlag:Betalingsmiddelloven - ophævet Betalingsmiddelloven

Sidst opdateret: 20. marts 2007

KUNNE DU BRUGE SIDEN?