Skip navigation

Kvitteringskravet i betalingsmiddelloven – lovens § 8

21. september 2005

Sag

Forbrugerombudsmanden fandt, at kvitteringskravet var opfyldt i relation til et automatkøb, når kunden før og efter købet fik de fornødne oplysninger om købet.

Forbrugerombudsmanden har på forespørgsel tilkendegivet, at kvitteringskravet i betalingsmiddelloven må anses opfyldt ved et køb fra en automat, når kunden inden købet kan se den aktuelle pris på automatens display, når displayet efter købet viser, at transaktionen er gennemført/accepteret, og kunden efterfølgende på sit kontoudtog fra kortudstederen kan se købsdatoen, leverandør/automatejers navn og beløb for købet.

Det var samtidig i forespørgslen oplyst, at det drejede sig om en automat, hvorfra man kunne købe aviser (til en relativ lav pris). Prisen var således også trykt på forsiden af avisen.

Forbrugerombudsmanden gav samtidig udtryk for, at det på automaten måtte oplyses, at automaten kun modtog betalingskort, og at brugen af kortet skete uden brug af PIN-kode. (2004- 1179-65)

Sagsnummer: 2005-1179/8-65

Lovgrundlag:Betalingsmiddelloven - ophævet Betalingsmiddelloven

Sidst opdateret: 21. september 2005

KUNNE DU BRUGE SIDEN?