Skip navigation

Forhåndsbesked vedrørende markedsføring i kvitterings-sms

21. april 2009

Sag

Forbrugerombudsmanden fandt det i strid med betalingsmiddellovens § 13, at udsende reklamebudskaber i en kvitterings-sms, når mobiltelefon var benyttet i forbindelse med et køb.

Forbrugerombudsmanden modtog en anmodning om en forhåndsbesked fra en erhvervsdrivende vedrørende, om det er lovligt at udsende markedsføringsmateriale i en kvitterings-sms, som forbrugeren modtager efter at have benyttet sin mobiltelefon som betalingsmiddel i fx et solcenter.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at dette vil være i strid med betalingsmiddellovens § 13, idet stk. 3-5 indeholder en udtømmende angivelse af, til hvilke formål der kan ske behandling af oplysninger om, hvor betalingsmidlerne har været anvendt, og hvad der er købt. Formålet med bestemmelsen er at sikre, at sådanne oplysninger ikke benyttes til uvedkommende formål, som fx direkte markedsføring.

Sagsnummer: 09/01725

Lovgrundlag:Betalingsmiddelloven - ophævet Betalingsmiddelloven

Sidst opdateret: 21. april 2009

KUNNE DU BRUGE SIDEN?