Skip navigation

Forhåndsbesked om behandling af forbrugeres betalingsoplysninger

12. november 2019

Sag

En virksomhed ønskede at behandle forbrugeres betalingsoplysninger om et enkelt produkt til at udarbejde en oversigt, der herefter skulle bruges til at lave et prismatch på produktet. Forbrugerombudsmanden fandt, at behandlingen af oplysningerne ville være i strid med betalingslovens § 125.

Virksomheden havde indgået en aftale med en anden virksomhed om at tilbyde sidstnævntes kunder et prismatch på et enkelt produkt. Virksomheden ville indhente kundernes betalingsoplysninger om det pågældende produkt for at lette kundernes arbejde med at finde de nødvendige oplysninger til brug for prismatchet.

Virksomheden oplyste, at formålet med at indhente kundernes betalingsoplysninger om det enkelte produkt var at give de pågældende kunder adgang til bl.a. et enkelt forbrugsoverblik og et prismatch.

Da virksomheden ville indhente og behandle kundernes betalingsoplysninger på en sådan måde, at forbrugsoverblikket ikke ville være til kundernes egen anvendelse, var det dog Forbrugerombudsmandens opfattelse, at virksomhedens påtænkte tiltag ikke havde til formål at udbyde et forbrugsoverblik, der ville udgøre en tjeneste, som er direkte henvendt til kunderne, således som påkrævet efter betalingslovens § 125, stk. 3, nr. 2.

Forbrugerombudsmanden lagde til grund, at kundernes betalingsoplysninger skulle anvendes til at dokumentere den rabat, som virksomheden kunne tilbyde kunderne i form af et prismatch.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse udgør indhentning af betalingsoplysninger på brugerens vegne til brug for f.eks. prisfastsættelse ikke en tjeneste, der er direkte henvendt til kunderne. De eksempler, der er nævnt i lovforarbejderne, er således alle tjenester, hvor betalingsoplysninger er bearbejdet til brugerens egen anvendelse.

Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at virksomheden ikke lovligt kunne behandle kundernes betalingsoplysninger til brug for et prismatch, uanset at virksomhedens indhentelse af betalingsoplysningerne ville gøre det nemmere for kunderne at dokumentere deres krav på et sådant prismatch.

Endvidere må betalingsoplysninger ikke behandles til fastsættelse af individuelle priser baseret på prismatch i forhold til den enkelte kundes hidtidige betalinger, jf. betalingslovens § 125, stk. 4. De eksempler på tilladt behandling af betalingsoplysninger til prisfastsættelse, der er nævnt i lovforarbejderne, vedrører generelle, forud fastlagte rabatstrukturer og medlemstilbud, når de gælder for alle medlemmer.

Forbrugerombudsmanden meddelte virksomheden, at virksomheden ikke lovligt kunne indhente kundernes betalingsoplysninger til de i forhåndsbeskeden nævnte formål.

Sagsnummer: 19/05665

Lovgrundlag:Legislations Betalingsloven - gældende

KUNNE DU BRUGE SIDEN?