Uanmodede henvendelser

Reklamer med navn

Det er lovligt at sende reklamer, breve og andre former for post, der er sendt med navn og adresse på, til forbrugere såvel som til virksomheder. Det er dog ulovligt, hvis forbrugeren har frabedt sig denne form for direkte markedsføring.

Enkeltmandsvirksomheder, der bliver drevet fra hjemmet, kan også tilmelde sig Robinsonlisten. Er enkeltmandsvirksomheden tilmeldt, vil det være ulovligt at sende reklamepost med navn og adresse til virksomheden.

For større virksomheder gælder særlige regler for beskyttelse mod reklamer ifølge CVR-loven (www.retsinformation.dk)

Relaterede sager

Se alle