Lån

Kreditomkostningsloft (ÅOP-loft mv.)

I Danmark gælder der et kreditomkostningsloft bestående af tre lofter, der hver især sætter en grænse for, hvor høje omkostninger der kan kræves for lån til forbrugere.

I Danmark gælder der for det første et ÅOP-loft, der forbyder forbrugslånsvirksomheder at markedsføre kreditaftaler til forbrugere, hvis de udbyder lån med ÅOP på over 25 %. Dette loft følger af markedsføringslovens § 11 a.

ÅOP er en forkortelse for et låns årlige omkostninger i procent og er et tal, der kan bruges til at sammenligne prisen på lån med forskellig sammensætning af omkostninger (renter, gebyrer) og forskellig løbetid. ÅOP bliver ofte kaldt for et låns ”kilopris”.

Der gælder også et ÅOP-loft, der forbyder indgåelse af kreditaftaler med forbrugere, hvis lånet har en ÅOP på over 35 %. Dette loft følger af lov om forbrugslånsvirksomheder § 11 a.

Endelig gælder også et loft over de samlede omkostninger på et lån. Dette loft indebærer, at et låns samlede omkostninger ikke kan overstige 100 % af det samlede kreditbeløb. Dette loft følger af lov om forbrugslånsvirksomheder § 11 b.

Relaterede sager

Se alle