God skik

Kønsrelateret reklame

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringslovens regler om god skik og har som offentlig myndighed også pligt til at arbejde aktivt for ligestilling.

Der er et betydeligt spillerum for kreativiteten i reklamer, men markedsføringen skal overholde god skik efter markedsføringslovens § 3 og være i overensstemmelse med fremherskende samfundsmæssige og kulturelle normer for anstændighed.

Forbrugerombudsmanden modtager f.eks. klager, hvor nøgne eller lettere påklædte personer indgår. En reklame, hvor nøgne eller lettere påklædte personer indgår, er som udgangspunkt ikke ulovlig, også selvom nøgenhed ikke har en naturlig sammenhæng med den vare eller tjenesteydelse, der reklameres for. Ifølge Forbrugerombudsmandens retningslinjer om kønsrelateret reklame skal en reklame som udgangspunkt utvivlsomt være egnet til at vække forargelse, for at den vil kunne blive anset for at være uanstændig og dermed i strid med god markedsføringsskik.

Det følger også af retningslinjerne, at det kan være krænkende og nedværdigende for et køn og i strid med god skik, hvis en reklame som virkemiddel spiller på mænds eller kvinders fantasi eller mulighed for sex i arbejdsmæssig sammenhæng eller reducerer en person til et sexobjekt.

 

Retningslinjer

Retningslinjer om kønsrelateret reklame af 1. april 2012.

Læs Forbrugerombudsmandens retningslinjer om kønsrelateret reklame