Forbud mod vildledning

Udsagn om garanti, autorisation mv.

Virksomheder må ikke give vildledende eller urigtige oplysninger om erklæringer eller symboler som direkte eller indirekte støtter eller godkender den erhvervsdrivende eller dennes produkter. Det følger af markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 4.

Ifølge lovbemærkningerne til markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 4, kan der for eksempel være tale om vildledende brug af mærker, hvis den erhvervsdrivende benytter et mærke fra en mærkningsordning uden at være tilsluttet mærkningsordningen. Et andet eksempel er, at den erhvervsdrivende laver sit eget mærke, der giver forbrugere det indtryk, at der er tale om et uafhængigt mærke. Der kan også være tale om, at en virksomhed udformer sit mærke på en sådan måde, at det let forveksles med et anerkendt mærke.

Virksomheder må heller ikke give vildledende eller urigtige oplysninger om at være tilknyttet en garantiordning, som forpligter virksomheden til at efterleve en klagenævnsafgørelse, selvom det ikke er rigtigt. Det fremgår af lovbemærkningerne til markedsføringslovens § 5, stk. 2, nr. 7.

Relaterede sager

Se alle