Forbud mod vildledning

Aggressiv markedsføring

Virksomheder må ikke benytte chikane, ulovlig tvang, vold eller utilbørlig påvirkning, der er egnet til væsentligt at indskrænke forbrugerens valgfrihed i forbindelse med et produkt. Det følger af markedsføringslovens § 7.

Ulovlig vold og tvang er også reguleret i straffeloven.

Ved vurderingen af, om en virksomheds markedsføring er aggressiv skal man tage hensyn til:

  1. Tidspunktet og stedet hvor markedsføringen har fundet sted, og dens karakter og vedholdenhed.
  2. Anvendelse af truende eller utilbørligt sprog eller adfærd.
  3. Om virksomheden udnytter en konkret uheldig situation eller omstændighed, der er af en så alvorlig karakter, at den indskrænker forbrugerens vurderingsevne, og som virksomheden har kendskab til og udnytter til at påvirke forbrugerens beslutning i forbindelse med produktet.
  4. Virksomhedens opstilling af byrdefulde eller uforholdsmæssigt omfattende hindringer af ikkekontraktuel karakter, når en forbruger ønsker at udøve sine rettigheder i henhold til kontrakten, herunder retten til at ophæve kontrakten eller til at vælge et andet produkt eller en anden virksomhed.
  5. Enhver trussel om ulovlige handlinger.

Relaterede sager

Se alle