Skip navigation

Skjult reklame i et dagblads internetavis udløste bøde på 10.000 kr.

27. januar 2011

Sag

Et dagblads omtale af en udenlandsk bingo-side på sin hjemmeside fremstod som en redaktionelt bearbejdet tekst, men var i virkeligheden en betalt reklame. Den ansvarshavende chefredaktør vedtog derfor en bøde på 10.000 kr.

En avis bragte i juli 2008 på sin hjemmeside en online annonce for et udenlandsk bingosite, der imidlertid både i sin opsætning og indhold fremstod som en almindelig redaktionelt bearbejdet artikel. Det blev endvidere ikke oplyst, at der var tale om en annonce. Tværtimod fremgik det, at man kunne udskrive artiklen eller sende den til en ven.

Da Forbrugerombudsmanden ikke fandt, at det fremstod klart for forbrugerne, at der var tale om en reklame og ikke en redaktionelt bearbejdet artikel, politianmeldte Forbrugerombudsmanden avisen i maj 2009 for at overtrædelse markedsføringslovens § 4 om skjult reklame. Bestemmelsen kræver, at en reklame fremstår således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes.

Som følge af politianmeldelsen valgte den ansvarshavende chefredaktør at vedtage en udenretlig bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af markedsføringslovens § 4, jf. § 30, stk. 3, jf. medieansvarslovens § 27, stk. 2.

Forbrugerombudsmanden havde oprindelig også politianmeldt mediekoncernen, der udgiver avisen og ikke kun den ansvarshavende chefredaktør.

Mediekoncernen blev imidlertid i en dom af 1. december 2009 idømt en bøde på 60.000 i en anden sag vedrørende skjult reklame i en af selskabets lokalaviser. Da den nye overtrædelse fandt sted før denne dom, og da anklagemyndigheden skønnede, at selskabet ikke ville være blevet idømt en strengere straf, hvis dette forhold havde været med i retssagen, frafaldt man tiltale over for selskabet med henvisning til straffelovens § 89 og retsplejelovens § 722,stk. 1.

Størrelsen af bøden til den ansvarshavende chefredaktør blev bl.a. fastsat på baggrund af bødeudmålingen i den tidligere dom, samt under hensyntagen til de konkrete omstændigheder i sagen.

Sagsnummer: 08/05902

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2012 - ophævet § 4

Sidst opdateret: 05. maj 2011

KUNNE DU BRUGE SIDEN?