Skip navigation

Annoncør fik en bøde på kr. 30.000 i byretten for overtrædelse af reglerne om skjult reklame

14. august 2012

Sag

I dommen blev det slået fast, at en reklame klart skal kunne identificeres som reklame af modtageren, idet der ellers er tale om en overtrædelse af markedsføringslovens regler om skjult reklame.

En annoncør, der også var ansvarshavende redaktør for samme gratismagasin, blev ved retten i Lyngby dømt for at udgive og omdele et gratismagasin i 1 mio. eksemplarer, som indeholdte reklamer, der delvist fremstod som almindelig redaktionel tekst, og således var skjult reklame. Det var ikke tilstrækkeligt tydeligt angivet, at der var tale om en reklame på trods af, at produkterne blev omtalt rosende, at reklamen var placeret i umiddelbar tilknytning til annoncer for produkterne, samt at der ikke var angivet et navn på en journalist.  

Retten slog fast, at der var tale om overtrædelse af markedsføringslovens § 4 om skjult reklame og medieansvarslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., hvorefter vedkommende, der indrykker annoncen, er ansvarlig for indholdet.

Desuden blev tiltalte dømt for overtrædelse af mediansvarslovens § 53, stk.1, jf. § 3, stk. 1, jf. stk. 3, idet han ikke havde anført, hvem der var ansvarshavende redaktør, som er krævet efter denne bestemmelse.

Bøden på kr. 30.000, der skal betales af tiltalte personligt, blev fastsat efter en vurdering af omfanget og karakteren af det strafbare forhold, herunder at gratismagasinet var omdelt i ca. 1. mio. eksemplarer til villaer og rækkehuse i hele Danmark.

Sagsnummer: 12/00294

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2012 - ophævet § 4

Sidst opdateret: 14. august 2013

KUNNE DU BRUGE SIDEN?