Folder kunne ikke omdeles til adresser tilmeldt en "Nej tak"-ordning

13. januar 2017

Sag

En folder kunne ikke rubriceres som et skrift, da folderen ikke blev anset for at have et ikke ubetydeligt redaktionelt indhold i forhold til andelen af reklamer. Derfor kunne folderen ikke omdeles til adresser tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.

Udgiveren af en folder ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om folderen kunne rubriceres som en gratisavis/et skrift efter Forbruger-ombudsmandens retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn, så folderen kunne omdeles til adresser tilmeldt ordningen ”Reklamer – Nej tak”.

Udgiveren oplyste, at det redaktionelle indhold og annoncører primært henvendte sig til hus- og haveejere, og at folderen minimum indeholdt 25 % redaktionelt stof.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at en gratisavis/et skrift efter retnings-linjerne er en udgivelse, som har et ´”ikke ubetydeligt indhold i forhold andelen af reklamer”, og hvor der ikke er en direkte tilknytning mellem det redaktionelle stof og annoncer.

På baggrund af udgiverens oplysninger og ud fra folderens indhold var det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse uklart for læserne, hvornår teksterne var henholdsvis redaktionelt stof og reklame.

Forbrugerombudsmanden lagde til grund, at de tekster, som ikke inde-holdt henvisninger til nogen virksomheder/produkter, var redaktionelt stof, og at de tekster, som henviste til virksomheder/produkter, var reklame.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at der ikke var en klar skillelinje mellem redaktionelt stof og reklame, at der ikke var en tydelig markering af, hvilke tekster der var reklame, og at folderen ikke havde et ikke ubetydeligt redaktionelt indhold i forhold til andelen af reklamer.

Derfor kunne folderen ikke rubriceres som et skrift i retningslinjernes forstand, og folderen kunne ikke lovligt omdeles til adresser, som var tilmeldt en ”Nej tak”-ordning.

Sagsnummer: 16/11493

Lovgrundlag:Markedsfoeringsloven § 1

Sidst opdateret: 13. januar 2017

Kunne du bruge siden?