Gå til resume Gå til indhold

Drikkekonkurrence

Sag

Konkurrence, hvor den diskoteksgæst, der havde drukket flest genstande i løbet af en nat, vandt en ferierejse, var i strid med forbuddet mod købsbetingede konkurrencer. Restauratøren fik derfor en bøde på kr. 3.000,-.

Gå til indhold

Sagen kort

En restauratør foranstaltede en konkurrence, hvorefter den, der drak mest i løbet af en nat på et diskotek, vandt en rejse til sydens sol og varme.

Den person, der havde vundet rejsen, havde været en del af et større selskab, og købet af 54 genstande var foretaget som et fælles indkøb.

Politimesteren i Løgstør rejste efter at have forelagt sagen for Forbrugerombudsmanden tiltale for overtrædelse af markedsføringslovens § 9, stk. 1 [nu § 11, stk. 1].

Retten i Nibe bemærkede i dommens præmisser, at den omhandlede konkurrence var betinget af køb af genstande i diskoteket.

Da det stod den enkelte deltager frit for at indkøbe flere genstande til fordeling, og da et selskab kunne foretage fælles indkøb med en enkelt person som deltager i konkurrencen, fandt retten, at udfaldet af konkurrencen beroede på tilfældet.

Retten bemærkede endvidere, at konkurrencen ikke gav et resultat, der kunne bedømmes ud fra objektive kriterier af et dommerpanel. På den baggrund fandt retten restauratøren skyldig i overtrædelse af markedsføringslovens § 9, stk. 1 [nu § 11, stk. 1], og idømte ham en bøde på 3.000 kr.

Sagsnummer:
1997-7172/5-21
 
Lovgrundlag:
Markedsføringsloven
 
Sidst opdateret:   16. juli 2009