Gå til resume Gå til indhold

Kundeoplysninger tilgængelige på internettet

Sag

Et elektronisk låneskema, blev efter udfyldelsen, ved en fejl tilgængelig på Internettet. Forbrugerombudsmanden fandt markedsføringslovens § 1 overtrådt, idet banken ikke på fornøden måde havde sikret, at fortrolige oplysninger om forbrugere opbevares, så oplysningerne var utilgængelige for tredjemand.

Gå til indhold

I starten af 1997 introducerede et stort dansk pengeinstitut på sin hjemmeside på Internettet et låneskema. Skemaerne kunne udfyldes af kunden og sendes elektronisk til banken. Skemaerne indeholdt bl.a. oplysninger om navn, adresse, cpr.nr., indtægtsforhold m.m.

På grund af en systemfejl var der under visse omstændigheder mulighed for, at internetbrugere kunne læse de udfyldte skemaer. Oplysningerne var tilgængelige for uvedkommende i ca. 14 dage, inden fejlen blev rettet.

Registertilsynet udtalte kritik af, at banken ikke havde truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne kom til uvedkommendes kendskab. Tilsynet tog til efterretning, at der var tale om en fejl, og at banken ville revidere og forbedre bankens testprocedurer og kontroller.

Forbrugerombudsmanden fandt markedsføringslovens § 1 overtrådt, idet banken ikke på fornøden måde havde sikret, at fortrolige oplysninger om forbrugere opbevares, så oplysningerne er utilgængelige for tredjemand.

Finanstilsynet tog bankens redegørelse om hændelsesforløbet til efterretning. (1997-2011/5-104)
Juridisk Årbog 1997, side 41

Sagsnummer:
1997-2011/5-104
 
Lovgrundlag:
Markedsføringsloven
 
Sidst opdateret:   15. maj 2004