Gå til resume Gå til indhold

Overvågningssystem og spærring af betalingskort

Sag

Forbrugerombudsmanden fandt, at et betalingskortsystem, der spærrede kortene, hvis brugen afveg væsentligt fra en "gennemsnits-forbrugerprofil", gik videre end tilladeligt efter lovens registerregler. Gennemsnits-forbrugerprofilen ville blive dannet ud fra selskabets generelle salgsdata., der byggede på individuelle forbrugerprofiler.

Gå til indhold
Ophævet

Et benzinselskab forhørte sig om et system til spærring af betalingskort.

Det var tanken, at man ville udvikle et system, der spærrede kortene, hvis brugen afveg væsentligt fra en "gennemsnits-forbrugerprofil", som man ville danne ud fra selskabets generelle salgsdata. Næste skridt ville være, at man på samme måde dannede og brugte individuelle forbrugerprofiler.

Efter registerbestemmelserne i betalingskortlovens § 24, stk. 1, må der kun registreres oplysninger om kortindehavers brug af kortet til betalingsfunktioner, som er nødvendige til gennemførelse af betalingstransaktioner og for at hindre misbrug.

Hvad der kan anses for at være nødvendigt for at hindre et misbrug må bero på en konkret vurdering. Baggrunden for registerbestemmelserne er som udgangspunkt, at betalingskort ikke må anvendes til at udarbejde forbrugerprofiler. På denne baggrund fandt Forbrugerombudsmanden, at det beskrevne system, der byggede på individuelle forbrugerprofiler, gik videre end tilladeligt. (1995-211-399)

Sagsnummer:
1995-211-399
 
Lovgrundlag:
Betalingsmiddelloven
 
Sidst opdateret:   28. marts 2006