Gå til resume Gå til indhold

Klag over spam

Artikel

Vil du klage over uanmodet reklame, der udsendes elektronisk, fx via e-mail, sms, mms og telefax, kan du henvende dig til Forbrugerombudsmanden, uanset om du er forbruger eller erhvervsdrivende.

Gå til indhold

Du kan klage over spam på følgende e-mail-adresser:

Danske afsendere

• Hvis din klage vedrører e-mails, sms, mms, fax mv. fra danske afsendere, kan du videresende reklamerne direkte til dansk@spamklage.dk. Bemærk at det ikke er muligt at sende e-mails over 3 MB. Hvis din e-mail fylder mere end 3 MB, skal filen komprimeres til mindre MB, før den kan sendes.

Udenlandske afsendere

• Hvis din klage vedrører e-mails, sms, mms, fax mv. fra udenlandske afsendere, kan du videresende reklamerne direkte til int@spamklage.dk. Bemærk at det ikke er muligt at sende e-mails over 3 MB. Hvis din e-mail fylder mere end 3 MB, skal filen komprimeres til mindre MB, før den kan sendes. 

Når du har indsendt din spam til en af de ovenstående adresser, vil du få et autosvar fra Forbrugerombudsmanden, hvori du finder et link til en klageformular. I klageformularen, der kun tager 2 minutter at udfylde, stiller vi nogle spørgsmål til den spam, du har modtaget ligesom du har mulighed for at uddybe klagen. Vi har brug for oplysningerne for at kunne behandle din klage.

I klageformularen kan du kun klage over én erhvervsdrivende ad gangen.

Det kan du ikke klage over

Du kan ikke klage over virus. Mange oplever desuden at få henvendelser fra personer, der udgiver sig for at være fra fx SKAT eller Visa. Disse henvendelser vil ofte forsøge at lokke personlige oplysninger som kontonummer eller cpr-nummer ud af modtageren. Modtager du sådanne henvendelser, skal du henvende dig til politiet, da der i de fleste tilfælde vil være tale om bedrageri. Det samme gælder de såkaldte Nigeria-breve.

Se gode råd til at begrænse spam.

Er e-mailen fra en dansk eller udenlandsk afsender?

Det er ikke altid til at se, hvor afsenderen af en e-mail kommer fra. Udenlandske firmaer kan sende via en .dk-adresse, og e-mails, der ender med .com kan være skrevet på dansk.

Man kan i mange tilfælde finde ud af, hvor i verden afsenderen er registreret. For at kunne gøre det, skal man kende navnet på hjemmesiden eller domænenavnet, som det også kaldes. Når man modtager mailen er domænenavnet den del, der står efter snabel-a.

Eksempel: Du modtager en mail fra yy@vi-spammer.dk. Domænenavnet er i dette tilfælde vi-spammer.dk

• Hjemmesider, der ender på .dk, kan man tjekke hos DK Hostmaster, der administrerer .dk-domæner.

Slå domænet op på DK Hostmaster (dk-hostmaster.dk) 

Spammails, hvor domænet er registreret i Danmark, skal sendes til dansk@spamklage.dk

• Hjemmesider, der ender på .com, .net, .eu eller tilsvarende kan man tjekke på Whois

Slå domænet op hos Whois (whois.domaintools.com) 

Spammails, hvor domænet er registreret i udlandet, skal sendes til int@spamklage.dk

Hvad sker der med den klage, du indsender?

Medarbejdere hos Forbrugerombudsmanden gennemgår løbende de indsendte klager over spam som led i tilsynet med, at reglerne i markedsføringslovens § 6 om udsendelse af elektroniske reklamer bliver overholdt.

Der vil på baggrund af de indkomne klager løbende blive taget kontakt til de virksomheder, der overtræder reglerne. Af ressourcemæssige årsager er vi dog nødt til at prioritere sagerne, og derfor har vi ikke mulighed for at påtale alle forhold. De klager, vi modtager, giver os imidlertid meget bedre muligheder for at gribe ind over for de groveste tilfælde. Vi kan desværre ikke give alle klagere et individuelt svar.

Modtager vi klager over en virksomhed, vil vi ud fra en konkret vurdering tage stilling til, om Forbrugerombudsmanden vil indgive politianmeldelse med henblik på at få virksomheden idømt en bøde.

Du kan læse nærmere om hvilke virksomheder, vi har politianmeldt for udsendelse af spam - bl.a. på baggrund af klager til vores spam-postkasse. Se vores oversigt over udsendte pressemeddelelser og søg på "spam". Endvidere kan du læse nærmere om afgjorte sager, hvori der er faldet bøde for udsendelse af spam under Forbrugerombudsmandens afgjorte straffesager.

Hvad kendetegner spam?

Spam er uanmodede elektroniske henvendelser, der indeholder reklamer eller anden form for markedsføring, som du ikke har givet samtykke til at modtage. For at der er tale om spam, skal henvendelsen indeholde markedsføring – dvs., at den skal have til hensigt at afsætte den erhvervsdrivendes varer eller tjenesteydelser.

Spam er reguleret i markedsføringslovens § 6, som Forbrugerombudsmandens fører tilsyn med.

For at være sikker på, at den henvendelse, du har fået, er spam (i lovens forstand), skal du kunne svare ja til følgende spørgsmål:

• Er den modtagne spam udsendt af en erhvervsdrivende? Det er kun erhvervsdrivendes udsendelse af elektroniske reklamer, der er forbudt. Det vil sige, at fx e-mails fra private personer, politiske foreninger, foreninger med et almennyttigt formål og offentlige myndigheder som udgangspunkt ikke er omfattet af forbuddet i loven.

• Er henvendelsen uanmodet? En elektronisk henvendelse anses for uanmodet, hvis du ikke forinden positivt har sagt ja til at modtage reklamer inden for bestemte områder fra afsenderen. Husk at overveje, om du på et tidspunkt har sagt ja tak til reklamer, tilmeldt dig et nyhedsbrev eller lignende. Hvis det er tilfældet, er reklamen som udgangspunkt ikke uanmodet og dermed ikke ulovlig.

• Er henvendelsen udsendt med henblik på at sælge varer eller tjenesteydelser? Henvendelsen skal indeholde reklame. En elektronisk henvendelse, der ikke indeholder reklame, er ikke ulovlig, selvom den er uanmodet.

Se gode råd om at begrænse spam.

Spam fra udlandet - hvad er praksis?

Det vil i praksis være vanskeligt for Forbrugerombudsmanden at bringe spam, der stammer fra udlandet, til ophør.

Såfremt e-mailene stammer fra en europæisk virksomhed, vil Forbrugerombudsmanden som følge af EU-reguleringen og det europæiske myndighedssamarbejde have bedre muligheder for at stoppe udsendelsen af spam.

Forbrugerombudsmanden deltager endvidere i et globalt myndighedssamarbejde om overtrædelser af markedsføringslovgivningen, og kendskab til spam fra andre lande samt spambekæmpelse i international sammenhæng giver Forbrugerombudsmanden et godt erfaringsmateriale i den fremadrettede indsats mod spam.

Sidst opdateret:   16. april 2013