Gå til resume Gå til indhold

Har du et spørgsmål eller en klage?

Artikel

Forbrugerombudsmanden behandler spørgsmål om erhvervsdrivendes markedsføring i relation til primært markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Læs nærmere om muligheden for at klage og stille spørgsmål til os.

Gå til indhold

Forbrugerombudsmanden behandler spørgsmål om markedsføring

Markedsføring er typisk det, en forbruger støder på før købssituationen i forbindelse med en erhvervsdrivendes reklamering for et produkt eller en tjenesteydelse i en fysisk butik, i det offentlige rum, i elektroniske medier som internet og mobil samt blade og aviser.

Markedsføring er også forhold knyttet til forbrugerens kommunikation med den erhvervsdrivende i købssituationen.

Endelig omfatter markedsføring forhold, der opstår efter købet, og som har relation til den aftale, der er blevet indgået med den erhvervsdrivende.

Eksempler på ulovlig markedsføring kan være urimelige betingelser i aftalen, for høje renter, diskrimination, dårlig rådgivning i forhold til finansielle produkter mv.

Brug vores web-formular til spørgsmål og klager

Brug vores web-formular hvad enten du ønsker at klage over en specifik markedsføringsaktivitet eller blot vil stille et spørgsmål om markedsføring.

I forbindelse med at du udfylder formularen, skal du logge på med NemID eller oprette en brugerkonto med din e-mailadresse. Herefter vil du blive ledt videre til en række spørgsmål.

Start din henvendelse via vores web-formular for spørgsmål og klager (åbner i nyt vindue)

Hvis du ikke har mulighed for at benytte vores web-formular, kan du få tilsendt en kopi af formularen ved at henvende dig til Forbrugerombudsmanden på tlf. 41 71 51 51 mellem 9-12.

Har du supplerende oplysninger til en allerede indsendt klage?

Har du allerede indsendt en klage via vores web-formular, og ønsker du at indsende supplerende oplysninger eller dokumenter til klagen, bedes du indsende disse til os pr. e-mail (forbrugerombudsmanden@kfst.dk) med angivelse af det løbenummer, du fik, da du indsendte web-formularen. Du skal således ikke udfylde og indsende en ny web-formular.

Hvad sker der med din henvendelse?

Forbrugerombudsmanden ser på alle henvendelser, vi modtager, men vi kan desværre ikke tage alle op til behandling. Når du skriver til os, indgår din henvendelse som del af det grundlag, som giver os mulighed for at vurdere, hvilke områder vi fremover skal prioritere.

Uanset om vi tager din sag op eller ej, kan du forvente svar på din henvendelse senest tre uger efter, at vi har modtaget den.

Når vi skal vurdere, om en henvendelse evt. skal tages op over for den erhvervsdrivende lægger vi blandt andet vægt på:

• om problemet i henvendelsen giver anledning til mange klager,
• om der er tale om et generelt problem, der ses inden for flere brancher, og
• hvor alvorligt problemet er for den enkelte.

Hvis vi vurderer, at henvendelsen vedrører et konkret problem eller tvist, der ikke falder under ovennævnte kriterier, eller at henvendelsen er reguleret af særlig lovgivning, vil vi normalt oversende henvendelsen til den pågældende myndighed eller klageinstans - eller vi orienterer dig om, hvor du kan henvende dig med dit spørgsmål eller problem.

Se liste over godkendte ankenævn, du kan klage til (www.forbrug.dk) 

Hvis du vil klage over spam eller anmode om en forhåndsbesked

Hvis du gerne vil klage over spam, skal du læse nærmere om denne mulighed på Forbrugerombudsmandens side om spam.

Hvis du vil anmode om en forhåndsbesked kan du med fordel læse nærmere om, hvordan du gør på Forbrugerombudsmandens side om forhåndsbesked.

Det kan du ikke klage over

Folketingets Ombudsmand (www.ombudsmanden.dk) behandler klager over andre myndigheders sagsbehandling, afgørelser og behandling af borgerne. Dem kan Forbrugerombudsmanden ikke behandle.

Sidst opdateret:   10. december 2014