Gå til resume Gå til indhold

Har du et spørgsmål eller en klage om markedsføring?

Artikel

Forbrugerombudsmanden behandler spørgsmål om erhvervsdrivendes markedsføring i relation til primært markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Læs nærmere om muligheden for at klage og stille spørgsmål til os.

Gå til indhold

Her kan du klage over markedsføring

Markedsføring er bl.a. de informationer, en erhvervsdrivende giver potentielle kunder før, under og efter et køb. 

Eksempler på markedsføring er:

• reklamer i tv, på hjemmesider eller i tryksager
• informationer på hjemmesider eller i butikker
• kommunikation mellem sælger og en forbruger i en købssituation

Ulovlig markedsføring kan fx være:

• urimelige betingelser i en aftale
• for høje renter
• vildledende priser
• dårlig rådgivning i forhold til finansielle produkter mv.

Forbrugerombudsmanden behandler kun klager over markedsføring. Ønsker du at klage over købet af en konkret vare eller en tjenesteydelse, skal du henvende dig hos Forbrugerhotlinen.

Digital klageformular

start klage

stil spørgsmål

Hvis du vil klage over spam

Hvis du gerne vil klage over spam, skal du i stedet indsende en klage til Forbrugerombudsmandens spampostkasser. Læs mere her

Det kan du ikke klage over

Folketingets Ombudsmand behandler klager over andre myndigheders sagsbehandling, afgørelser og behandling af borgerne. Dem kan Forbrugerombudsmanden ikke behandle. 

Har du supplerende oplysninger til en allerede indsendt klage?

Har du allerede indsendt en klage via vores web-formular, og ønsker du at indsende supplerende oplysninger eller dokumenter til klagen, bedes du indsende disse til os pr. e-mail med angivelse af det løbenummer, du fik, da du indsendte web-formularen. Du skal således ikke udfylde og indsende en ny web-formular.

Hvad sker der med din henvendelse?

Forbrugerombudsmanden ser på alle henvendelser, vi modtager, men vi kan desværre ikke tage alle op til behandling. Når du skriver til os, indgår din henvendelse som del af det grundlag, som giver os mulighed for at vurdere, hvilke områder vi fremover skal prioritere.

Uanset om vi tager din sag op eller ej, kan du forvente svar på din henvendelse senest tre uger efter, at vi har modtaget den.

Sidst opdateret:   23. februar 2015