Gå til resume Gå til indhold

TDC og We Love Leads får bøder for ulovligt telefonsalg

Nyhed

TDC A/S og marketingbureauet We Love Leads A/S er idømt bøder på hver 10.000 kroner for at ringe til forbrugere uden forbrugernes samtykke til at blive kontaktet af sælgere fra TDC. Forbrugerombudsmanden har ført sagen efter klager fra forbrugerne.

Gå til indhold

Københavns Byret har idømt teleselskabet TDC A/S og marketingbureauet We Love Leads A/S (tidligere Orville Media) en bøde på 10.000 kroner hver.  

TDC blev dømt for at have ringet til to forbrugere med henblik på salg af mobilabonnementer, uden at forbrugerne havde accepteret at blive kontaktet af TDC. Marketingbureauet We Love Leads blev dømt for medvirken, da TDC havde købt de kontaktoplysninger om forbrugerne, som lå til grund for opkaldene, af marketingsbureauet. 

Under sagen gjorde TDC og We Love Leads gældende, at de to forbrugere havde deltaget i konkurrencer på internettet, og at forbrugerne havde givet samtykke til at blive kontaktet af TDC i forbindelse med konkurrencerne. Det afviste de to forbrugere. 

Ifølge retten burde TDC have sikret sig, at forbrugerne havde givet samtykke til at blive kontaktet af TDCs sælgere. We Love Leads var medvirkende til overtrædelsen ved ikke havde gjort noget for at sikre, at forbrugerne havde givet det nødvendige samtykke. Begge selskaber blev derfor idømt en bøde.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Retten har med dommen sendt et signal om, at virksomheder, der køber forbrugernes kontaktoplysninger, kan straffes for at kontakte forbrugerne ulovligt, hvis de købte oplysninger om, at forbrugeren har accepteret at blive kontaktet, faktisk er forkerte. ”

”Der er i dag et marked for handel med ”leads”, som er vores kontaktoplysninger og vores accept af at blive kontaktet af virksomheder med tilbud. Det betyder, at mange af de virksomheder, som ringer til forbrugere, ikke selv har indhentet vores accept, men købt oplysningerne. Derfor er det vigtigt, at retten har fastslået, at både virksomheder, der sælger oplysningerne, og virksomheder, der køber dem, er ansvarlige for, at oplysningerne er korrekte.” 

”Vi har lavet en vejledning til virksomhederne om, hvilke regler de skal overholde, når de indhenter og bruger de såkaldte leads.”

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring kan læses hér.

TDC blev frifundet for et tredje forhold i sagen. Her havde en telefonsælger fra TDC ringet til en af deres abonnenter, som havde givet samtykke til at blive kontaktet af TDC. Det var dog abonnentens hustru, der som bruger af telefonen besvarede opkaldet, og hun havde ikke givet samtyk-ke til markedsføring fra TDC. Alligevel markedsførte telefonsælgeren TDCs produkter over for hende.

Forbrugerombudsmanden tager den del af dommen til efterretning, men mener fortsat, at et samtykke til markedsføring er personligt og knytter sig til den forbruger, der har givet samtykket, og ikke til dennes familie eller andre medlemmer af husstanden.

Ved bødens fastsættelse har retten taget hensyn til, at TDC i 2014 vedtog en bøde på 25.000 kr. for lignende overtrædelser, og at We Love Leads – da de havde navnet Orville Media – i 2015 vedtog en bøde på 190.000 kr. for overtrædelse af forbuddet mod vildledning i markedsføringsloven.

Om forbrugeraftalelovens § 4  

Efter forbrugeraftalens § 4, stk. 1, er det ulovligt for erhvervsdrivende at kontakte forbrugere telefonisk eller personligt med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser, medmindre forbrugeren forudgående har anmodet den erhvervsdrivende herom. Et samtykke til telefoniske hen-vendelser skal være en udtrykkelig og utvetydig anmodning om at blive ringet op.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Sidst opdateret:   20. februar 2017