Gå til resume Gå til indhold

Ny vejledning sætter fokus på konkurrencer og uønskede reklamehenvendelser

Nyhed

Forbrugerombudsmanden modtager hvert år mange tusinde klager over reklamemails og opkald fra telefonsælgere. Mange af klagerne skyldes, at forbrugerne har deltaget i konkurrencer på internettet, som havde til formål at få forbrugernes kontaktoplysninger og samtykke til at blive kontaktet. Med en vejledning til virksomhederne håber Forbrugerombudsmanden at komme problemet til livs. Forbrugerombudsmanden har samtidig meddelt en række virksomheder, at deres opkald til 189 forbrugere var ulovlige.

Gå til indhold
Forbrugerombudsmanden modtager mere end 20.000 klager om året over mails med reklamer og omkring 300 klager årligt over opringninger fra telefonsælgere, som forbrugerne ikke ønsker. 

Reglerne siger, at en virksomhed kun må ringe eller sende mails og sms’er til en forbruger, hvis forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke til at blive kontaktet. 

Men ofte er forbrugerne ikke klar over, at de har sagt ja til at blive kontaktet af en virksomhed.

Der er virksomheder, som lever af at lave konkurrencer med det formål at få forbrugerens samtykke til at modtage markedsføring. Forbrugerne ønsker at vinde en attraktiv præmie og bemærker ikke, at de med deres deltagelse i konkurrencen takker ja til at få tilsendt reklamer via mails og sms og blive ringet op af et stort antal virksomheder. Ifølge markedsføringsloven er det dog ikke lovligt at bruge et samtykke, som en forbruger giver uden at være opmærksom på det.

Med en ny vejledning ønsker Forbrugerombudsmanden at hjælpe virksomhederne med at overholde reglerne for, hvordan de må bruge konkurrencer, når de indhenter forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Hensigten med reglerne er at beskytte os forbrugere mod spam og opringninger fra virksomheder, som vi ikke ønsker. Det er ulovligt at sende reklamemails eller ringe en forbruger op, hvis forbrugeren ikke har været klar over, at han eller hun gav samtykke til at modtage markedsføring. I en lang række af konkurrencerne er det mere eller mindre skjult for forbrugerne, at de vil modtage markedsføring, når de deltager i konkurrencen. Det er ikke i orden.” 

”Hvert år får jeg tusindvis af klager fra folk, der er trætte af, at deres mailbokse bliver oversvømmet af uønskede reklamer eller af opringninger fra telefonsælgere. Vejledningen skal sikre, at det kun er de forbrugere, der rent faktisk ønsker at blive kontaktet, som bliver ringet op eller får reklamemails”.

Afgørelser i sager om ulovligt telefonsalg

Forbrugerombudsmanden har de seneste to år modtaget ca 550 klager fra forbrugere over ulovligt telefonsalg. Forbrugerne klager primært over opringninger fra teleudbydere og virksomheder inden for energibranchen. 

Forbrugerombudsmanden har taget ca 200 klager op og forelagt dem for de virksomheder, som har ringet forbrugerne op. 

I langt de fleste sager har virksomhederne oplyst, at forbrugerne havde givet samtykke til opringningerne, da de deltog i forskellige konkurrencer på internettet udbudt af såkaldte leadvirksomheder. 

Forbrugerombudsmanden har gennemgået de mange konkurrencer, som forbrugerne skulle have deltaget i. I samtlige konkurrencer har det været uklart for forbrugeren, at han/hun gav samtykke til at blive ringet op af en sælger ved at deltage i konkurrencen. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse skal det fremgå meget klart af en konkurrence, at deltagelse i konkurrencen er belønning af forbrugeren for at ville modtage markedsføring.

Forbrugerombudsmanden har derfor vurderet, at opkaldene til 189 af de ca. 200 forbrugere var ulovlige, da virksomhederne ringede op til forbrugerne på baggrund af et samtykke, der ikke opfyldte lovgivningens krav. 

Det drejer sig om følgende virksomheder: 
  • Gul Strøm (38 klager)
  • Modstrøm (33 klager) 
  • Telenor/CBB (31 klager)
  • Blue Energy (24 klager)
  • Telia/Call Me (17 klager fordelt på 2 sager)
  • Teleselskabet 3/Oister (13 klager) 
  • TDC/Fullrate/You See/Telmore (11 klager)
  • Gasel (7 klager)
Natur-Energi (4 klager), SEAS NVE Strømmen (4 klager), My Power (3 klager), Sinus Energi (2 klager) og Vindstød (2 klager) har foretaget en del af de 189 opkald. Disse virksomheder er efter Forbrugerombudsmandens oplysninger i løbet af 2015 holdt med at ringe op til forbrugere på baggrund af samtykker indhentet i konkurrencer, efter at Forbrugerombudsmanden i 2015 tilkendegav sin opfattelse af, at samtykker indhentet i konkurrencer i mange tilfælde ikke opfylder lovgivningens krav.     

Forbrugerombudsmanden har indskærpet reglerne om telefonsalg over for alle virksomhederne. 

Indsats over for leadvirksomheder

Det er oftest leadvirksomheder, der står bag de konkurrencer, hvor forbrugerne utilsigtet giver samtykke til at modtage markedsføring. 

For at begrænse problemet har Forbrugerombudsmanden derfor kontaktet 11 leadvirksomheder og gjort dem opmærksomme på reglerne for indhentelse af samtykke. Forbrugerbudsmanden har også gjort det klart, at leadvirksomhederne vil kunne straffes for medvirken til ulovligt telefonsalg. Det kan blive aktuelt, hvis leadvirksomheden videresælger et samtykke, som ikke opfylder lovgivningens krav, og samtykket efterfølgende så bliver brugt til at kontakte en forbruger med markedsføring.

Læs Forbrugerombudsmandens vejledning om ”Brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugernes samtykke til markedsføring”

For yderligere oplysninger:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat, tlf. 41 71 50 98

Sidst opdateret:   20. februar 2017