Gå til resume Gå til indhold

”Nej tak”-ordningerne er ikke længere tidsbegrænsede

uanmodethenvendelse
Nyhed

Forbrugerombudsmanden har sammen med aktørerne i branchen evalueret retningslinjerne for ”nej-tak”-ordningerne. Det betyder blandt andet, at ”nej tak”-klistermærkerne til postkasserne fremover ikke har påtrykt årstal med en gyldighedsperiode.

Gå til indhold

Retningslinjerne, der regulerer ”nej tak”-ordningerne, er blevet revideret. De to ”nej tak”-ordninger gør det muligt for forbrugerne at frabede sig forsendelser med markedsføring uden påført navn med klistermærkerne ”Reklamer - nej tak” eller ”Reklamer og ugeaviser - nej tak”. 

Revisionen af retningslinjerne betyder blandt andet:

At klistermærkerne til postkasserne fremover ikke har påtrykt årstal med en gyldighedsperiode. Derfor vil forbrugerne ikke modtage et nyt mærke hvert andet år.

At forbrugere, der har et ”nej tak”-klistermærke på sin postkasse med udløb i 2015, fortsat vil være omfattet af ordningen. Derfor skal virksomheder, der benytter sig af markedsføring uden påført navn, fortsat respektere 2015-klistermærkerne.

Alle virksomheder, der benytter sig af markedsføring gennem forsendelser uden påført navn, uanset omfang og frekvens, er forpligtede til at følge retningslinjerne.

De reviderede retningslinjer gælder per 1. januar 2017 og vil blive evalueret igen i 1. halvår af 2019.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Det er mit indtryk, at rigtig mange forbrugere er glade for ”nej tak”-ordningerne, og revisionen betyder, at forbrugerne ikke skal ulejliges med at sætte et nyt klistermærke på deres postkasse hvert andet år.”

Læs de reviderede retningslinjer

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Sidst opdateret:   17. januar 2017