Gå til resume Gå til indhold

Markedsføringsloven blev overtrådt i flere magasiner

Nyhed

Forbrugerombudsmanden har fokus på skjult reklame i trykte medier og har nu indskærpet reglerne om markering af reklame over for flere virksomheder. De har overtrådt markedsføringsloven i forskellige magasiner, hvor det ikke fremgik tydeligt, hvad der var reklame, og hvad der var redaktionelt indhold.

Gå til indhold

TB Media ApS og Berlingske Media A/S har efter Forbrugerombuds-mandens opfattelse overtrådt markedsføringslovens § 4 om skjult reklame i 2016. De to medievirksomheder havde ikke gjort læserne af henholdsvis magasinet ”Børn og Fritid” og annoncetillægget ”Det Gode Seniorliv” tydeligt opmærksomme på, hvornår der var tale om annoncer. 

Magasinerne havde for eksempel ikke skrevet ”annonce” eller ”reklame” tydeligt på de sider, der indeholdt annoncørbetalt indhold.

Det er helhedsindtrykket af opslaget i det enkelte blad, der er afgørende for, om kravene om tydelig markering af reklameindhold er opfyldt. En stor del af indholdet i begge magasiner fremstod som om, det var redaktionelle artikler, men var reelt betalt af annoncører og derfor reklame.

I Børn og Fritid var annoncer bl.a. markeret med et logo eller et firma-navn fra en annoncør, og i Det Gode Seniorliv var nogle annoncer markeret med ordet ”advertorial”. Det fremgik heller ikke tydeligt på forsiden af Det Gode Seniorliv, at det var et annoncetillæg.

Begge virksomheder har oplyst, at de fremover vil opfylde de krav, som Forbrugerombudsmanden har stillet til markering af annoncørbetalt indhold. Forbrugerombudsmanden har afsluttet sagerne ved at orientere TB Media ApS og Berlingske Media A/S om, at det vil blive anset for en skærpende omstændighed, hvis Forbrugerombudsmanden konstaterer samme eller lignende overtrædelser.

Forbrugerombudsmanden har fokus på skjult reklame og vil løbende tage sager op på området.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Forbrugerne må ikke være i tvivl, om de læser en redaktionel artikel eller en reklame. Tillægget ”Det gode Seniorliv” og magasinet ”Børn og Fritid” var sat op, så det kunne skabe en sådan tvivl. Derfor har jeg indskærpet reglerne over for Berlingske og TB Media.”

”Det skal være tydeligt og gennemskueligt, hvornår en tekst er betalt af en virksomhed, som ønsker at fremhæve og sælge en vare, og ikke bare er en glad kvinde eller mand, som har opnået noget godt ved hjælp af nogle bestemte produkter.”

Markedsføringslovens § 4: ”En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset, i hvilket medium den bringes.”

For yderligere oplysninger:

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat, tlf. 41 71 50 98

Sidst opdateret:   6. marts 2017