Gå til resume Gå til indhold

Kommentar til pressemeddelelse om medlemsklubber

Nyhed

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at fem medlemsklubber har markedsført deres abonnementer i strid med forbrugeraftaleloven og markedsføringsloven. Læs her Forbrugerombudsmandens kommentar til pressemeddelelsen fra 31. januar 2017 efter kritik fra brancheorganisationen FDIH.

Gå til indhold

Forbrugerombudsmanden har i en pressemeddelelse af 31. januar 2017 oplyst, at en række online medlemsklubber efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke overholder lovgivningen, når de markedsfører deres produkter med fordelagtige priser.

Forbrugerombudsmanden har tidligere gjort en af virksomhederne opmærksom på, at deres markedsføring af abonnementer efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke var tilstrækkelig tydelig. Virksomheden tilrettede sin markedsføring, og Forbrugerombudsmanden afsluttede derfor sagen på daværende tidspunkt.Da virksomheden efterfølgende ændrede sin markedsføring således, at markedsføringen gav anledning til nye klager, genoptog Forbrugerombudsmanden sagen.

Forbrugerombudsmanden orienterede i høringsbreve i sommer alle virksomhederne om lovgivningen og om, at sagerne var taget op.

Det er således ikke korrekt, som anført af FDIH, at Forbrugerombudsmanden skulle have tilkendegivet, at markedsføringen er lovlig.

Forbrugerombudsmanden er forpligtet til at orientere offentligheden om sager, som er af almen interesse eller af betydning for forståelsen af lovgivningen. Det følger af bekendtgørelsen om Forbrugerombudsmandens virksomhed.

Ved behandlingen af sager vurderer Forbrugerombudsmanden derfor altid, om de har en sådan almen interesse, at Forbrugerombudsmanden bør udsende en pressemeddelelse.

Da både antallet af medlemsklubber og antallet af klager til Forbrugerombudsmanden er voksende, vurderede Forbrugerombudsmanden, at det var vigtigt at gøre offentligheden opmærksom på, at medlemsklubber skal oplyse forbrugerne tydeligt om, at køb af et produkt er betinget af et abonnement, som koster penge.

Virksomhederne har naturligvis været orienteret om pressemeddelelsen før udsendelsen og har haft lejlighed til at komme med bemærkninger til indholdet.

At de enkelte navne på virksomhederne nævnes i pressemeddelelsen, er helt sædvanlig praksis fra Forbrugerombudsmandens side. Formålet er ikke ”at hænge virksomheder ud”. Virksomhedernes navne vil være offentligt tilgængelige for pressen efter reglerne om aktindsigt. Det vil ligeledes være relevant for de forbrugere, som har handlet på hjemmesiderne, at vide, hvilke virksomheder det drejer sig om.

Forbrugerombudsmanden har i øvrigt en god og løbende dialog med brancheorganisationerne - også om Forbrugerombudsmandens praksis for offentliggørelse af pressemeddelelser.

Forbrugerombudsmanden har inden for det seneste år besluttet at ændre sin praksis for udsendelse af pressemeddelelser ved politianmeldelser, således at den nu er mere restriktiv.

Læs Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse om medlemsklubber her

For yderligere oplysninger

Kontakt Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på telefon 41 71 50 98.

Sidst opdateret:   1. februar 2017