Gå til resume Gå til indhold

Forsikringsmægler betaler 200.000 kroner i bøde

uanmodethenvendelse
Nyhed

Aon Private Consulting Forsikringsmæglere A/S har vedtaget en bøde på 200.000 kroner efter at være blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden. Virksomheden har via breve og telefonopkald kontaktet forbrugere, der har frabedt sig henvendelser fra virksomheder ved at tilmelde sig Robinsonlisten.
Gå til indhold
Aon Private Consulting Forsikringsmæglere har vedtaget en bøde på 200.000 kroner for at overtræde markedsføringslovens § 6, stk. 3, der forbyder erhvervsdrivende at henvende sig til personer, der har frabedt sig kommercielle henvendelser via Robinsonlisten. Det sker, efter Forbrugerombudsmanden politianmeldte selskabet i juli 2016.

I perioden 2. marts til 22. marts 2015 har Aon Private Consulting Forsikringsmæglere uanmodet sendt 4.302 personligt adresserede breve med markedsføringsmateriale til personer, der var registreret på Robinsonlisten. I samme periode har selskabet uanmodet kontaktet mellem 800 og 1.000 personer på Robinsonlisten telefonisk med henblik på salg.

Overtrædelsen skyldtes misforståelser mellem forsikringsmæglerselskabet og en underleverandør, som selskabet havde hyret som databehandler, og en database med kundeemner blev af den grund ikke kontrolleret i forhold til Robinsonlisten.

Bødestørrelsen afspejler, at Aon Private Consulting Forsikringsmæglere har samarbejdet med Forbrugerombudsmanden om at klarlægge omfanget af overtrædelsen. 

Forbrugerombudsmanden tog sagen op efter klager fra personer, der havde modtaget brev fra selskabet, selvom de var registreret på Robinsonlisten.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Forbrugere, der er tilmeldt Robinsonlisten, skal kunne regne med, at virksomhederne ikke kontakter dem. Virksomheder må ikke kontakte forbrugerne på Robinsonlisten, medmindre forbrugerne har givet et udtrykkeligt samtykke til det.”

”Inden et opkald til en forbruger, har erhvervsdrivende pligt til at undersøge, om forbrugeren har frabedt sig markedsføring ved at tilmelde sig Robinsonlisten. Selvom overtrædelsen skyldtes misforståelser, så har den virksomhed, i hvis interesse opkaldet sker, ansvaret for at undgå sådanne misforståelser.”

Om Robinsonlisten:

Robinsonlisten er det register, en virksomhed skal tjekke, før den udsender reklamer med navn og adresse eller ringer forbrugere op i deres hjem. Virksomheder skal tjekke registret hver gang, de sender reklamemateriale ud. Listen bliver opdateret en gang i kvartalet.

Markedsføringslovens § 6, stk. 3. 

Efter markedsføringslovens § 6, stk. 3, må en erhvervsdrivende ikke sende personligt adresserede reklamer til en forbruger, som har frabedt sig det, eller som står på Robinsonlisten.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Sidst opdateret:   27. marts 2017