Gå til resume Gå til indhold

Energiselskaber har vildledt forbrugere i forbindelse med telefonsalg

Nyhed

Forbrugerombudsmanden har afgjort, at fire energiselskaber har handlet i strid med markedsføringsloven i forbindelse med telefonsalg af strøm.
Gå til indhold

Siden sommeren 2016 har Forbrugerombudsmanden behandlet forskellige klager over energiselskaber. Det har blandt andet resulteret i, at Forbrugerombudsmanden har meddelt fire virksomheder, at de har overtrådt markedsføringsloven i forbindelse med telefonsalg.

Det drejer sig om følgende virksomheder:

- Blue Energy A/S
- Modstrøm A/S
- MyPower ApS
- Gasel/FFV Energi A/S

Forbrugerombudsmanden vurderede bl.a., at virksomhederne havde vildledt forbrugerne i forbindelse med opsøgende telefonsalg.

Det har fx været uklart for forbrugerne, om de talte med deres nuværende energiselskab, eller om de talte med en konkurrerende virksomhed, og derfor var ved at skifte energiselskab. Der har også været eksempler på, at forbrugerne modtog en velkomstmail, når forbrugerne blot havde bedt om yderligere oplysninger fra virksomhederne.

Forbrugerombudsmanden har bedt virksomhederne om at rette ind og meddelt, at det vil blive anset for en skærpende omstændighed, hvis de gør det igen.

Forbrugerombudsmanden udgav i sommeren 2016 en vejledning på området. Her kan energiselskaberne blandt andet se, hvordan de undgår, at telefonsalg vildleder forbrugere.

Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse om energivejledningen kan læses her 

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Der er desværre mange eksempler på, at forbrugerne ikke ved, hvilket energiselskab de egentlig bliver kontaktet af. Andre får urigtige oplysninger om priser eller andre vilkår. Vi vil fortsat have fokus på energiområdet for at sikre, at den vejledning, vi har lavet, bliver overholdt.

”Vi har gjort virksomhederne opmærksomme på, at det vil være en skærpende omstændighed, hvis de igen begår lignende overtrædelser til skade for forbrugerne. De ufine salgsmetoder, som nogle virksomheder bruger, skal simpelthen ophøre.”

Forbuddet mod vildledning

Markedsføringslovens § 3 forbyder virksomheder at bruge vildledende eller urigtige angivelser eller at udelade væsentlige informationer, hvis det er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre virksomheders økonomiske adfærd på markedet.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98

Sidst opdateret:   28. februar 2017