Gå til resume Gå til indhold

Energiselskaber har anvendt vildledende prisoplysninger

Nyhed

Forbrugerombudsmanden har behandlet en række sager om energivirksomheders markedsføring og har meddelt tre energivirksomheder, at deres prismarkedsføring var i strid med markedsføringsloven.
Gå til indhold
Siden sommeren 2016 har Forbrugerombudsmanden behandlet forskellige klager over energivirksomheder. Det har bl.a. resulteret i, at Forbrugerombudsmanden har meddelt tre virksomheder, at deres prismarkedsføring var i strid med markedsføringsloven.

Det drejer sig om følgende virksomheder:
  • NettoPower ApS
  • OK a.m.b.a
  • EnergiNord A/S
Forbrugerombudsmanden vurderede, at virksomhedernes prismarkedsføring var vildledende. Alle tre virksomheder markedsførte sig med, at de var de billigste på markedet. En lovlig anvendelse af billighedsudsagn kræver, at rigtigheden af angivelsen kan dokumenteres.

NettoPower ApS havde på forsiden af et dagblad i januar 2015 annonceret med, at selskabet var ”Danmarks billigste Elselskab”. Selskabet kunne dog ikke dokumentere, at det var billigst i januar 2015, og virksomheden bekræftede, at der var tale om en fejl.

Ok a.m.b.a. havde i januar 2015 anvendt udsagnet ”Billigst på el-pristavlen.” Selskabet kunne ikke dokumentere rigtigheden af udsagnet, og der var dokumentation for, at selskabet den 8. januar 2015 ikke var billigst.

EnergiNord A/S anvendte i 2015 udsagnet ”Vælger du Markedspris, får du markedets laveste pris”. Her kunne selskabet heller ikke dokumentere rigtigheden af udsagnet.

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

”Energivirksomhederne har markedsført sig som billigere end konkurrenterne uden at kunne dokumentere rigtigheden af udsagnet. Det må de ikke, og derfor har jeg meddelt virksomhederne, at de fremover skal overholde markedsføringsloven.”

Forbrugerombudsmanden har også behandlet en klage mod virksomheden TREFOR (EWII). Virksomheden havde oplyst i en pressemeddelelse, at selskabet gav prisnedsættelse til loyale kunder. Pressemeddelelsen kunne give forbrugerne det indtryk, at besparelsen kun kom de kunder, som købte el hos TREFOR, til gode.

Besparelserne kom dog alle de kunder, som boede i TREFORS netområde til gode, uanset hvilket energiselskab forbrugerne havde et elabonnement hos. Forbrugerombudsmanden har derfor indskærpet reglerne i markedsføringslovens § 3, stk. 1, over for virksomheden.

Endelig har Forbrugerombudsmanden bedt virksomheden Struer Strøm om at opdatere sin hjemmeside, så de oplysninger, der bliver givet på hjemmesiden, bringes i overensstemmelse med de nye regler, der gælder efter engrosmodellens ikrafttræden.

Forbuddet mod vildledning

Markedsføringslovens § 3 forbyder virksomheder at bruge vildledende eller urigtige angivelser eller at udelade væsentlige informationer, hvis det er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre virksomheders økonomiske adfærd på markedet.

For yderligere information, kontakt:

Forbrugerombudsmandens pressesekretariat på tlf. 41 71 50 98.

Sidst opdateret:   1. marts 2017