Gå til resume Gå til indhold

Dom: Pensionsselskabs omvalgsbreve var i strid med god skik

Nyhed

Da Sampension KP Livsforsikring A/S anbefalede en alvorligt syg kunde at skifte til en anden type pensionsordning, var det i strid med god skik for finansielle virksomheder. Det fastslår en dom fra Retten i Lyngby i en sag anlagt af Forbrugerombudsmanden.

Gå til indhold

Retten i Lyngby har afsagt en principiel dom i en sag om standardbreve, der var udformet som en personlig og individuel anbefaling til kunden om at skifte til en anden type pensionsordning. som blandt flere andre ændringer indebar, at ægtefællepensionen bortfaldt, medmindre kunden bad om, at den skulle fortsætte. Forbrugerombudsmanden havde anlagt sagen på vegne af en kundes efterladte ægtefælle.

Kunden var en af de mange kunder, der modtog et enslydende, men personligt stilet brev fra Sampension om den nye pensionsordning ”3 i 1 Livspension” i 2009. I brevene stod blandt andet: ”Vi synes, du skal vælge 3 i 1 Livspension” og ”Sampension anbefaler dig ud fra en samlet vurdering at vælge den nye ordning”.

Kunden var alvorligt syg og havde fået erstatning fra Sampension for kritisk sygdom, inden hun modtog standardbrevet med anbefalingen. Da Sampension senere rykkede kunden for svar, skiftede kunden til det nye pensionsprodukt, der indebar, at ægtefællepensionen bortfaldt.

Samtlige tre dommere i Retten i Lyngby fandt, at Sampension havde handlet i strid med god skik, fordi brevet indeholdt en anbefaling til kunden uden, at der var foretaget en vurdering af kundens individuelle forhold. Desuden var det i strid med god skik, at Sampension ikke som noget af det første i brevet oplyste, at skiftet til den anbefalede pensionsordning medførte, at ægtefællepensionen bortfaldt.

I dommen står blandt andet:

”Ved at sende et standardbrev til [kunden] med den anbefaling at foretage omvalg til 3 i 1 Livspension, der var udformet på en sådan måde, at [kunden] urigtigt kunne opfatte, at anbefalingen var baseret på en konkret individuel vurdering af hendes forhold, og ved ikke på en tilstrækkelig fremtrædende placering og som noget af det første i brevet klart og tydeligt at informere hende om, at omvalg indebar bortfald af ægtefællepension, medmindre hun aktivt valgte ægtefællepensionsdækning til også i den nye ordning, finder retten, at Sampension har handlet i strid med redelig forretningsskik og god praksis”

To dommere dømte herefter Sampension at stille den efterladte ægtefælle, som om kunden ikke havde skiftet til 3 i 1 Livspension uden ægtefællepension. Den tredje dommer frifandt Sampension for at udbetale ægtefællepensionen.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

”Dommen er vigtig, fordi den slår fast, at pensionsselskaberne skal være påpasselige med, hvordan de skriver til os. Pensionsordninger er komplicerede produkter. Vi skal som forbrugere kunne have tillid til selskabernes anbefalinger, og vi skal kunne stole på, at væsentlige ændringer oplyses tydeligt og fremtrædende.”

”Det er positivt, at Sampension har sørget for, at der også kommer en løsning til de andre kunder, som befinder sig i samme situation som kunden i dommen.”

Sampension har på baggrund af sagen kontaktet 54 kunder, som var i en lignende situation. De er tilbudt at tilkøbe ægtefællepension gebyrfrit uden at skulle afgive helbredsoplysninger.

Tre kunder er døde efter at have skiftet til ”3 i 1 Livspension”. Disse kunder havde fået udbetalt erstatning for kritisk sygdom inden skiftet til det nye pensionsprodukt. Sampension har meddelt Forbrugerombudsmanden, at Sampension per kulance vil sikre, at de efterlevende ægtefæller eller boet efter ægtefællen modtager ægtefællepension, som om de tre kunder havde beholdt deres dækning med ægtefællepension.

Dommen kan have betydning for andre Sampension-kunder 

Hvis der herudover skulle være andre kunder eller ægtefæller til kunder i Sampension, som er i samme situation, som kunden i dommen, vil deres eventuelle krav mod Sampension kunne blive forældet, medmindre de henvender sig til Sampension senest den 1. marts 2017.

Kunden i dommen:

  • havde en kollektiv pensionsordning med ægtefællepension hos Sampension, 
  • havde modtaget et brev fra Sampension med anbefaling om at skrifte til produktet 3 i 1 Livspension uden ægtefællepension
  • skiftede til 3 i 1 Livspension på baggrund af Sampensions anbefaling
  • havde fået udbetalt erstatning for kritisk sygdom, inden skiftet til produktet 3 i 1 Livspension.
Læs domsudskriften her 

J. nr. FO 12/03786

For yderligere oplysninger:

Kontakt Mai Robrahn Hansen, specialkonsulent hos Forbrugerombudsmanden, på telefon 41 71 51 87.
Sidst opdateret:   5. januar 2017