Gå til resume Gå til indhold

SmartGuy betaler spambøde på 800.000 kroner

Nyhed

SmartGuy, der blandt andet sælger tøj og sko på nettet, har betalt en bøde på 800.000 kroner for at sende elektroniske reklamer til personer uden deres samtykke. Kun én gang tidligere er der givet så stor en bøde i en spamsag.
Gå til indhold

Bødens størrelse afspejler blandt andet:

  • at der er tale om et meget stort antal uanmodede reklamer, nemlig 231.293 sms-beskeder og 42 e-mails fordelt over 5 kampagnebølger,
  • at SmartGuy fortsatte med at sende uanmodede reklamer, selvom Forbrugerombudsmanden allerede efter den første kampagnebølge gjorde virksomheden opmærksom på, at der var indkommet klager.

Det har haft formildende betydning for sagen, at SmartGuy troede, at det havde tilladelse til at sende de 231.293 sms-beskeder med reklame, fordi personerne, der modtog sms’en, havde givet samtykke til at modtage reklamer pr. e-mail fra virksomheden – men altså ikke pr. sms.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte i december 2013 SmartGuy for i fem forskellige kampagnebølger at have overtrådt markedsføringslovens forbud mod uanmodede reklamer.

Kampagnebølgerne løb i perioden fra den 9. april 2013 til den 19. december 2013. Den ene ”kampagnebølge” blev sendt pr. sms, hvor ingen modtagere havde givet samtykke til at modtage reklame pr. sms. De fire øvrige ”kampagnebølger” blev sendt pr. e-mail til en lang række modtagere – 42 af disse modtagere havde enten ikke givet samtykke til at modtage reklame pr. e-mail, eller også havde de tilbagekaldt et sådan samtykke, men på trods heraf modtog de ved en fejl reklamemails.

Forbrugerombudsmanden blev gjort opmærksom på sagen via sin spampostkasse, hvortil man kan klage over uanmodede elektronisk markedsføring.

SmartGuy har efter politianmeldelsen medvirket til sagens opklaring.

Forbrugerombudsmand Henrik Øe siger:

”Kun én gang tidligere har en virksomhed vedtaget så stor en bøde i en sag om uanmodede reklamer. Det understreger sagens alvor. Den store bøde skyldes, at SmartGuy har sendt de ulovlige reklamer til et meget stort antal personer.”

”Virksomheder skal være opmærksomme på, at et samtykke fra en person til at modtage reklamemails ikke gør, at virksomheden derved lovligt kan sende reklame på sms til personen. Det vil kræve et særskilt samtykke.”

Forbrugerombudsmandens spampostkasser

Ifølge markedsføringslovens § 6 må virksomheder ikke sende elektronisk post, fx e-mails og sms-beskeder, til personer uden deres forudgående samtykke.

Forbrugerombudsmanden har siden 2004 haft to spampostkasser. Vil du klage over spam, kan du gøre følgende.

  • Skriv til dansk@spamklage.dk, hvis du vil klage over spam, der er afsendt fra danske erhvervsdrivende.
  • Skriv til int@spamklage.dk, hvis du vil klage over spam, der er afsendt fra udenlandske erhvervsdrivende.

Du kan læse mere om spamreglerne på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

J. nr. 13/04484

Læs om politianmeldelsen af SmartGuy

For yderligere oplysninger, kontakt:

Karen Søndergaard, Specialkonsulent hos Forbrugerombudsmanden
Tlf.: 4171 5148

Sidst opdateret:   25. november 2014